Diller

ÖYP Araştırma Görevlileri Ödeneklerinin Üniversitemiz Bütçesine Aktarılma İşlemi Gerçekleşmiştir.

Yükseköğretim Kurulu tarafından 03.09.2015 tarihinde EK-1’deki listede belirtilen Araştırma Görevlilerine ait ödeneklerin Üniversitemize aktarılma işlemi gerçekleşmiştir. Söz konusu listede yer alan ÖYP Araştırma Görevlilerinin ödeneklerini kullanabilmeleri için EK-2’deki formu doldurarak en geç 14.09.2015 tarihine kadar fustrateji@firat.edu.tr adresine göndermeleri veya Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

EK1

EK2