Diller

Başvuru İşlemleri

ÖYP Kapsamında Araştırma Görevlisi Kadrolarına Yerleşen Adaylardan İstenen Belgeler

1. Lisans Diploması (Aslı veya Noter Onaylı Örneği)

2. Yüksek Lisans Diploması (Aslı veya Noter Onaylı Örneği) (Yüksek Lisans Koşulu Olan Kadrolara Yerleşen Adaylar İçin)

3. Lisans Transkripti

4. Nüfus Cüzdan sureti

5. Öğretim Elemanı Olarak Görev Yapmasında Sakınca Bulunmadığına Dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden)

6. 6 Adet Vesikalık Fotoğraf

7. ALES Sonuç Belgesi

8. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi

9. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)

Not: Kadroya yerleşen adaylar 15 ( On beş ) gün içerisinde yukarıda belirtilen belgeleri Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adayların yerine YEDEK Adayların atama işlemi yapılacaktır. Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.